Voorwaarden

-------------------------------------------------------
Algemene voorwaarden met klantgegevens
-------------------------------------------------------


Inhoudsopgave
------------------
1. Reikwijdte
2. Sluiting van het contract
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Levering en verzendvoorwaarden
6. Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementsovereenkomsten
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
9. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
10. Inwisselen van promotiebonnen
11. Toepasselijk recht
12. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Reikwijdte
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Zhiyi E-Commerce Co., Ltd. (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die de verkoper in zijn online winkel aanbiedt. Wij maken hierbij bezwaar tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die handelt in de loop van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.3 Onderwerp van het contract - afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper - kan de aankoop van goederen door eenmalige levering zijn, evenals de aankoop van goederen door permanente levering (hierna "abonnementsovereenkomst"). In het geval van een abonnementsovereenkomst verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen voor de duur van de overeengekomen contractperiode binnen de contractueel verschuldigde tijdsintervallen aan de klant te leveren.

2) Sluiting van een contract
2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant in te dienen.
2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
- door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de toegang van de goederen aan de klant doorslaggevend is, of
- door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.
Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na het indienen van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen bovengenoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
2.4 Als de betalingsmethode "PayPal Express" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderhevig aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol. Als de klant "PayPal Express" selecteert als betalingsmethode als onderdeel van het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.5 Als het betalingstype "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, beschikbaar op https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" selecteert als betalingsmethode als onderdeel van het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant verzonden nadat de bestelling is verzonden. Hierna zal de verkoper de contracttekst niet toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze gratis worden opgeroepen door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens.
2.7 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.
2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.
2.9 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de orderverwerking zijn verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.
3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en op het moment van het sluiten van de overeenkomst hun enige woon- en afleveradres hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen. Omzetbelasting wordt niet getoond omdat de verkoper een klein bedrijf is in de zin van de UStG. Indien van toepassing worden extra leverings- en verzendkosten apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.
4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen er in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bijv. Overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen zich ook voordoen in verband met de overboeking als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant betaalt vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.
4.4 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.
4.5 Als de betaling plaatsvindt via een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderhevig aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.
4.6 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben met PIN / TAN-procedure geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", dienovereenkomstig geautoriseerd te zijn tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer informatie over de "SOFORT" -betaalmethode op internet opvragen op https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 Als de betaalmethode creditcard is geselecteerd, is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract. De betaalmethode creditcardbetaling wordt verwerkt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) waaraan de provider zijn betalingsaanvraag toewijst. Secupay AG int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan alleen secupay AG worden voorzien van een schuldenvrij effect. De creditcard wordt onmiddellijk belast nadat de bestelling van de klant in de online winkel is verzonden. De aanbieder blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. Bij het selecteren van de betaalmethode creditcardbetaling via secupay AG, b.v. voor goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en verzendingen of kredieten.
4.8 Als de betaalmethode creditcard via Wirecard is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim (https://www.wirecardbank.com/) waaraan de verkoper zijn betalingsaanvraag toewijst. Wirecard Bank AG int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan alleen aan Wirecard Bank AG schuldverlichting worden verleend. De creditcard wordt direct belast nadat de bestelling van de klant is verzonden via de online winkel van de verkoper. De verkoper blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, ook bij het selecteren van de betaalmethode creditcard via Wirecard. B. over de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, herroepingsverklaringen en mailings of credits. De aandacht wordt gevestigd op de informatie die door Wirecard Bank AG wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 13 AVG bij het verwerken van creditcardbetalingen op https://www.wirecardbank.de/DSGVO.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 De levering van goederen vindt plaats op weg naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend. In afwijking hiervan is bij de keuze van de betaalmethode PayPal het door PayPal bij de betaling opgegeven afleveradres doorslaggevend.
5.2 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten van de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk werd verhinderd de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst binnen een redelijke termijn heeft aangekondigd. zou hebben. Dit geldt overigens niet voor de kosten van verzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, worden de retourverzendkosten beheerst door de regels die zijn uiteengezet in het annuleringsbeleid van de verkoper.
5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementsovereenkomsten
6.1 Het recht op buitengewone beëindiging om een ​​belangrijke reden blijft onaangetast. Er is een belangrijke reden als niet kan worden verwacht dat het beëindigende deel de contractuele relatie zal voortzetten tot de overeengekomen beëindiging of totdat een opzegtermijn is verstreken, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en een afweging van de belangen van beide partijen.
6.2 Beëindigingen moeten schriftelijk of in tekstvorm worden gedaan (bijvoorbeeld per e-mail).

7) Eigendomsvoorbehoud
Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
8.1 Indien het gekochte artikel defect is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.
8.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper daarvan op de hoogte te stellen. Indien de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

9) Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
9.1 Als de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook de verwerking van de goederen in overeenstemming met bepaalde specificaties van de klant verschuldigd is, heeft de klant de operator alle inhoud die nodig is voor verwerking zoals tekst, afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsformaten, formaten, afbeelding gespecificeerd door de operator - Om bestandsgroottes te verstrekken en hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de verwerving en verwerving van rechten op deze inhoud. De klant verklaart zich verantwoordelijk voor het recht om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij zorgt er met name voor dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten.
9.2 De klant ontslaat de verkoper van claims van derden, die hij kan stellen in verband met een schending van zijn rechten door contractueel gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant draagt ​​ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, inclusief alle juridische en juridische kosten van het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van claims van derden is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en verdediging.
9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met het normale fatsoen. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, door jongeren in gevaar gebrachte en / of geweldverheerlijkende inhoud.

10) Inwisselen van promotiebonnen
10.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotievouchers"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode.
10.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.
10.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne als er een overeenkomstige beperking is in de inhoud van de campagnevoucher.
10.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
10.5 Per bestelling kan slechts één campagnevoucher worden ingewisseld.
10.6 De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Het resterende krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.
10.7 Als de waarde van de promotievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden geselecteerd om het verschil te betalen.
10.8 Het tegoed van een promotievoucher wordt niet contant of met rente uitbetaald.
10.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die met de actievoucher zijn betaald geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.
10.10 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de campagnevoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële rechten van de respectievelijke voucherhouder te controleren.

11) Toepasselijk recht
Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten betreffende de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12) Alternatieve geschillenbeslechting
12.1 De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.
12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.