Privacy

--------------------
Privacy
--------------------


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke
1.1 wij zijn blij dat u onze Website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u bij het gebruik van onze Website over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze Website in de zin van de GDPR is Hu Weisheng, Jiangdong street 19, gebouw 6, 2e verdieping, Yiwu City, China E-mail: support@bitehunter-fishng.de De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

2) het verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze Website
Bij het gebruik van onze Website alleen voor informatiedoeleinden, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw Browser naar onze Server toezendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de Website te laten zien.:
- Onze bezochte Website
- Datum en tijdstip van toegang
- Aantal in bytes verzonden gegevens
- Bron / referentie van waaruit u naar de pagina kwam
- Gebruikte Browser
- Gebruikt Besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze Website. Er vindt geen overdracht of ander gebruik van de gegevens plaats. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de Server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies
Om het bezoek aan onze Website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde Cookies op verschillende pagina ' s. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de Cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de Browser sessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde session Cookies). Andere Cookies blijven op uw apparaat en stellen ons of onze Partnerbedrijven (Cookies van derden) om uw Browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente Cookies). Als Cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals Browser-en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente Cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de Cookie.
In sommige gevallen dienen de Cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de Website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele Cookies die door ons worden geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. b GDPR, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR om onze legitieme belangen in de optimale functionaliteit van de Website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van de site bezoek.
We kunnen samenwerken met advertentiepartners om onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor worden Cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt (Cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde advertentiepartners, wordt u geïnformeerd over het gebruik van dergelijke Cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd.
Houd er rekening mee dat u uw Browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van Cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van Cookies kunt uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke Browser verschilt in de manier waarop hij de cookie instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke Browser onder de volgende Links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de& hlrm = nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als Cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze Website kan worden beperkt.

4) contact
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-Mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier kan worden gezien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De juridische basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang in de Het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1 1 liter. f GDPR. Als uw contact tot doel heeft een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1. 1 liter. B GDPR. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten afdoende zijn verduidelijkt en mits geen wettelijke opslagverplichtingen in strijd zijn.

5) gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
Artikel 6, Lid 6 1 liter. b GDPR, persoonsgegevens zullen blijven worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door het verzenden van een bericht naar het bovengenoemde adres van de controller. Wij slaan en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het doel van Contractbeheer. Na de voltooiing van het contract of het verwijderen van uw klantenrekening, zullen uw gegevens worden geblokkeerd met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen en worden verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is gereserveerd door onze zijde, waarover wij u hieronder informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame
6.1 registratie van onze e-mail nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is verplicht voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele Opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mail nieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk informeert hebben bevestigd dat u akkoord gaat met het verzenden van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail, waarmee u wordt gevraagd om te bevestigen door op een overeenkomstige link te klikken dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. een GDPR. Bij het registreren van de nieuwsbrief slaan wij uw door de Internet service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij het registreren voor de nieuwsbrief zullen worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden van de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de hierboven genoemde controller. Na het afmelden wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbrief mailinglijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij hebben ingestemd met een extra Wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
6.2 het verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals die reeds zijn aangeschaft, via e-mail. We hoeven hiervoor geen aparte toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang in gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR. Heeft Als u in eerste instantie bezwaar maakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden, met ingang van de toekomst, door een bericht te sturen naar de controller aan het begin. Hiervoor zijn de transmissiekosten uitsluitend afhankelijk van de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres worden Reclame wordt onmiddellijk stopgezet.
6.3 nieuwsbrief verzenden via MailChimp
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de Technical service provider The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/) waarop wij uw gegevens die tijdens de nieuwsbrief registratie worden verstrekt, doorgeven. Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR en dient ons legitieme belang in het gebruik van een advertentieeffectief, veilig en gebruikersvriendelijk newslettersysteem. Gelieve houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgedragen naar een MailChimp Server in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-Mails zogenaamde webbakens of tracking pixels, die een-Pixel beeldbestanden vertegenwoordigen die op onze Website worden opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbrief is geopend en welke Links zijn geklikt. Met behulp van de webbakens automatiseert Mailchimp Algemene, niet-persoonlijke Er worden statistieken opgesteld over de respons op de Newslettercampagnes. Op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van de newslettercampagnes voor de optimalisering van de reclamecommunicatie en de betere oriëntatie op de belangen van de ontvanger, de webbakens in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 lit F. GDPR, maar verzamelt ook gegevens van de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief (e-mailadres, tijdstip van toegang, IP-adres, type browser en besturingssysteem) en gebruikt deze. Deze Gegevens laat een individuele conclusie toe aan de ontvanger van de nieuwsbrief en wordt verwerkt door Mailchimp voor de geautomatiseerde creatie van een statistiek die laat zien of een bepaalde ontvanger een nieuwsbrief heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische analyse wilt deactiveren, moet u zich afmelden van de nieuwsbrief.
MailChimp kan deze gegevens ook verwerken overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. F GDPR zelf op basis van haar eigen legitieme belang in het op behoeften gebaseerde ontwerp en optimalisering van de dienst en voor marktonderzoek om bijvoorbeeld te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt echter de gegevens van onze nieuwsbrief ontvangers niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een overeenkomst gesloten met MailChimp op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens naar MailChimp mogelijk te maken. Indien u geïnteresseerd bent, kan deze Overeenkomst voor gegevensverwerking worden bekeken op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement
MailChimp is ook gecertificeerd in het kader van de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield" en verbindt zich er derhalve toe de EU-regels voor gegevensbescherming na te leven.
Het Privacybeleid van MailChimp is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/
6.4 WhatsApp-Newsletter
Als u zich abonneert op onze WhatsApp nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen via WhatsApp. Alleen uw mobiele nummer is verplicht voor het verzenden van de nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te sturen, noteer ons mobiele telefoonnummer in uw adresgegevens op uw mobiele apparaat en stuur ons het bericht "Start" via WhatsApp. Door dit WhatsApp-bericht te sturen geeft u ons uw toestemming voor het gebruik Uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 6 1 liter. een GDPR voor het verzenden van nieuwsbrieven, nemen wij u dan op in onze nieuwsbrief mailinglijst.
De gegevens die wij verzamelen bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor reclamedoeleinden verwerkt door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden van de nieuwsbrief door ons het bericht "Stop" te sturen via WhatsApp. Na het afmelden wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbrief mailinglijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij hebben ingestemd met een extra Wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) gegevensverwerking voor orderverwerking
7.1 de door ons verzamelde persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan de transportmaatschappij die opdracht heeft gegeven tot levering binnen het kader van de contractverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gestelde kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, indien dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u hierover hieronder uitdrukkelijk informeren. De rechtsgrondslag voor de Openbaarmaking van gegevens is artikel 6, lid 6 1 liter. B GDPR.
7.2 om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken we samen met externe scheepvaartpartners. Wij geven uw naam en uw leveringsadres uitsluitend op voor de levering van goederen Art.6, lid 1. 1 liter. B GDPR naar een door ons geselecteerde verzendpartner.
7.3 gebruik van speciale dienstverleners voor de verwerking en verwerking van bestellingen
- Amazon
De bestelling wordt verwerkt via de service provider " Amazon "(Amazon EU S. à R. l., 5 Rue Plaetis 2338, Luxemburg) in het kader van de" verzending door Amazon " (=vervulling door Amazon). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan Amazon voor de verwerking van de online bestelling. De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. b GDPR en alleen voor zover dit nodig is voor de orderverwerking. Details over gegevensbescherming bij Amazon en het Privacybeleid van Amazon is beschikbaar onder de volgende Link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8& nodeId = 3312401
7.4 gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieder))
- Amazon Pay
Indien de betalingsmethode "Amazon Pay" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s. C. A., 5 Rue Plaetis, l-2338 Luxembourg (hierna "Amazon Payments" genoemd), waaraan wij uw informatie verstrekken als onderdeel van het bestelproces, samen met de informatie over uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. B GDPR. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon betalingen en alleen voor zover dit nodig is voor dit doel. Meer informatie over het Privacybeleid van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Paypal
Bij het betalen via PayPal, Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of-indien aangeboden-" aankoop op rekening "of" betalingsbetaling "via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S. A. R. L. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna" PayPal " genoemd) als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. b GDPR en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betalingsbetaling" via PayPal. Daartoe kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR op basis van PayPal ' s legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit wordt doorgegeven aan kredietbureaus. Het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische PayPal gebruikt de kans op wanbetaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover de scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van de kredietbeoordeling, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedure. De berekening van de Score waarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietagentschappen, wordt verwezen naar het Privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Secupay
Als u kiest voor de betaling van de creditcard van de betalingsdienstaanbieder secupay, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, waaraan wij uw informatie zullen toezenden als onderdeel van het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. B GDPR. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder secupay en alleen voor zover, dan is het hiervoor nodig.
Bij het selecteren van de betaalmethoden "factuuraankoop" via secupay of" automatische incasso " via secupay, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens (eerste en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geboortedatum, e - mailadres, telefoonnummer, bankcode en rekeningnummer) te verstrekken tijdens het bestelproces. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR ten behoeve van Credit check aan secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") doorgestuurd. Secupay controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings-en/of wanbetalingsrisico ' s. Naast de secupay-interne criteria overeenkomstig artikel 6, lid 6 1 liter. f GDPR omvat ook identiteits - en kredietinformatie van de volgende kredietinstellingen::
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, d-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.: + 49 (0)2131-109-501, Fax: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover de scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van de kredietbeoordeling, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedure. De berekening van de Score waarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of naar Secupay. Secupay kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- ONMIDDELLIJK
Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT" genoemd), waaraan wij uw informatie tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling verstrekken overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. B GDPR. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van uw gegevens vindt plaats uitsluitend voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder onmiddellijk en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over het Privacybeleid van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Streep
Als u kiest voor een door de betalingsdienstaanbieder "Stripe" aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt door Stripe Payments Europe Ltd., C / O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, waaraan wij uw informatie verstrekken in het kader van het bestelproces, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, Bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. b GDPR. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd.en alleen voor zover dat nodig is. Nadere informatie over de gegevensbescherming van "Stripe" is te vinden op het volgende internetadres: https://stripe.com/de/privacy#translation.

8) gebruik van sociale media: sociale Plugins
8.1 Facebook als standaard Plugin
Facebook Facebook gebruikt Facebook Facebook social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Facebook Facebook Facebook is voorzien van een Facebook-Logo of de toevoeging "sociale plugin van Facebook" of "Facebook sociale Plugin" gemarkeerd.de plug-ins zijn voorzien van een Facebook-Logo of de toevoeging "sociale plugin van Facebook". Een overzicht van de Facebook Plugins en hun uiterlijk is hier te vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke Plugin bevat, stelt uw Browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw Browser en geïntegreerd in de pagina. Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook wordt door deze integratie geïnformeerd dat uw Browser toegang heeft tot de corresponderende pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook profiel of zijn momenteel niet ingelogd op Facebook. Ze Informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt van uw Browser rechtstreeks naar een Facebook-Server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Facebook maakt Facebook Facebook Facebook in staat om uw bezoek aan onze Website direct te associëren met uw Facebook profiel. Als u interactie met de Plugins, bijvoorbeeld door te klikken op de"Like" knop of het maken van een commentaar, deze informatie wordt ook direct verzonden naar een Facebook-Server en daar opgeslagen. Het Facebook Facebook Facebook profiel zal ook de informatie aan uw Facebook-vrienden weergeven.
De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR op basis van de legitieme belangen van Facebook in de weergave van gepersonaliseerde reclame, om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze Website en om de dienst te ontwerpen volgens de eisen.
Facebook Facebook Facebook Facebook is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. als Facebook facebook facebook de gegevens die via onze Website worden verzameld niet direct met uw Facebook-profiel wil associëren, moet u zich aanmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt. U kunt ook bezwaar maken tegen het laden van de Facebook-Plugins en dus de hierboven beschreven gegevensverwerkingsoperaties met Add-Ons voor uw Browser voor de toekomst, bijvoorbeeld met de script Blocker "NoScript" (http://noscript.net/).
Facebook Inc. het is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die de naleving garandeert van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.
Facebook facebook facebook facebook privacybeleid voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleeg het Privacybeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php
8.2 Instagram als standaard Plugin
Instagram Instagram Instagram LLC gebruikt zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de online service Instagram op onze Website., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). De Instagram Instagram-logo ' s zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram camera". Een overzicht van de Instagram Plugins en hun uiterlijk is hier te vinden: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke Plugin bevat, stelt uw Browser een directe verbinding met de Instagram servers. De inhoud van de plugin wordt via Instagram direct naar uw Browser en geïntegreerd in de pagina. Instagram instagram instagram ontvangt Instagram Instagram de informatie die uw Browser heeft toegang tot de corresponderende pagina van onze website, zelfs als u niet beschikt over een Instagram profiel of zijn op dit moment niet ingelogd in Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw Browser naar een Instagram server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Instagram instagram instagram instagram kan direct uw bezoek aan onze Website associëren met uw Instagram Account. Facebook Instagram Instagram is een sociale media-dienst die wordt aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Instagram-Instagram-camera, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram-camera"te klikken, wordt deze informatie ook direct naar een Instagram-Server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram Account en weergegeven daar naar uw contacten.
De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR op basis van de legitieme belangen van Instagram in de weergave van gepersonaliseerde reclame, om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze Website en voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst.
Instagram instagram instagram instagram is een service geleverd door Instagram Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Instagram"). Instagram moet Instagram Instagram niet direct associëren met de gegevens verzameld via onze website met uw Instagram Account, moet u inloggen op Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt ook bezwaar maken tegen het laden van de Instagram plug-ins en dus de hierboven beschreven gegevensverwerking met Add-Ons voor uw Browser voor de toekomst, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).
Instagram LLC. het is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die de naleving garandeert van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.
Instagram Instagram Instagram Privacybeleid biedt informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Gebruik van sociale media: video ' s
9.1 gebruik van Vimeo-video ' s
Onze website bevat Plugins van de video portal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke Plugin bevat, legt uw Browser een directe verbinding met de Vimeo servers. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo direct naar uw Browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie die uw Browser gebruikt op de bijbehorende pagina van onze website. Zelfs als u geen Vimeo-Account heeft of niet bent ingelogd op Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw Browser naar een Vimeo-Server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek direct aan onze Website toewijzen aan uw Vimeo-Account. Als u interactie heeft met de Plugins (zoals het indrukken van de startknop van een video), wordt deze informatie ook direct naar een Vimeo Server verzonden en daar opgeslagen.
De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR op basis van het legitieme belang van Vimeo in marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst.
Als u niet wilt dat Vimeo de Via onze website verzamelde gegevens direct associëren met uw Vimeo-Account, moet u zich aanmelden bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de Vimeo Data protection information: https://vimeo.com/privacy
Voor video ' s van Vimeo die zijn geïntegreerd op onze site, het tracking tool Google Analytics is automatisch geïntegreerd. Dit is Vimeo ' s eigen Tracking, waar we geen toegang toe hebben en die niet beïnvloed kan worden door onze kant. Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies" voor het bijhouden, dat zijn tekstbestanden die op uw Computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde gegevens Informatie over uw gebruik van deze Website wordt meestal doorgegeven aan een Google Server in de VS en daar opgeslagen.
Deze verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR op basis van het legitieme belang van Vimeo in de statistische analyse van het gedrag van de gebruiker voor optimalisatie en marketing doeleinden.
9.2 gebruik van Youtube-video ' s
Deze Website gebruikt de YouTube-inbeddingfunctie om video ' s van de provider "Youtube", die van Google LLC is, weer te geven en af te spelen., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
In dit geval wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie activeert wanneer de video (s) wordt afgespeeld. Als het afspelen van ingebouwde Youtube-video ' s wordt gestart, gebruikt de provider "Youtube" Cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" dienen deze onder andere om videostatistieken op te nemen, de gebruikersvriendelijkheid en misbruik te verbeteren voorkomen. Als u bent ingelogd bij Google, zullen uw gegevens direct aan uw account worden toegewezen wanneer u op een Video klikt. Als u niet geassocieerd wilt worden met uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter.f GDPR op basis van de legitieme belangen van Google in de Gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar Website weergeven. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u YouTube moet aanspreken om dit recht uit te oefenen.
Ongeacht of de ingebedde video ' s worden afgespeeld, wordt telkens wanneer deze Website wordt geopend, een verbinding met het Google-Netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsactiviteiten kan veroorzaken.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Nadere informatie over gegevensbescherming op "YouTube" is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10) Online Marketing
10.1 Google AdSense
Deze Website maakt gebruik van Google AdSense, een web advertentieservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google AdSense gebruikt zogenaamde "DoubleClick DART Cookies"("Cookies"). Dit zijn tekstbestanden die op uw Computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "Web Beacons" (kleine onzichtbare graphics) voor het verzamelen van informatie, waardoor Gebruik eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de Website kan worden opgenomen, verzameld en geëvalueerd. De informatie die wordt gegenereerd door het Cookie en/ of webbaken (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze Website wordt meestal doorgegeven aan een Google-Server in de VS en daar opgeslagen.
Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw Browser wordt verzonden als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is vereist en / of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.
De beschreven verwerking van gegevens vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR voor het doel van gerichte reclame gericht op de gebruiker door het adverteren van derden, waarvan de advertenties worden weergegeven op deze Website op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financieel belang in het benutten van het economische potentieel van onze website door het weergeven van persoonlijke advertentieinhoud van derden tegen een vergoeding.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Meer informatie over het Privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/
U kunt cookies permanent uitschakelen voor ad-voorkeuren door ze te voorkomen door uw Browser Software dienovereenkomstig in te stellen of door het downloaden en installeren van de Browser Plug-in beschikbaar onder de volgende Link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze Website niet of slechts in beperkte mate gebruikt mogen worden als u het gebruik van Cookies heeft gedeactiveerd.
10.2 gebruik van Google AdWords conversie Tracking
Deze Website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en binnen het bereik van Google AdWords de conversie Tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Daarbij streven wij ernaar u advertenties te laten zien die voor u van belang zijn, onze Website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.
De conversie Tracking Cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords advertentie Geplaatst door Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze Cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina ' s van deze Website bezoekt en de Cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie staat. heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords klant ontvangt een andere Cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de Websites van AdWords klanten. De informatie verzameld met behulp van de conversie cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords klanten die hebben gekozen voor conversie Tracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers die klikte op hun advertentie en ging naar een met een Conversie tracking Tag op voorwaarde dat Pagina werd omgeleid. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan Tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google conversie tracking Cookie uit te schakelen via uw Internet Browser onder gebruikersinstellingen. Zij zijn dan niet opgenomen in de Omzettingsstatistieken. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme Belangstelling voor een gerichte RECLAMEACC. Artikel 6, Lid 1 1 liter. f GDPR.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Meer informatie over het Privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/
U kunt cookies permanent uitschakelen voor ad-voorkeuren door ze te voorkomen door uw Browser Software dienovereenkomstig in te stellen of door het downloaden en installeren van de Browser Plug-in beschikbaar onder de volgende Link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze Website niet of slechts in beperkte mate gebruikt mogen worden als u het gebruik van Cookies heeft gedeactiveerd.

11) Webanalyse
11.1 Google (Universal) Analytics
- Google Analytics
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw Computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk naar een Server van Google in de VS gestuurd. overgeplaatst en daar opgeslagen.
Deze Website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie " _anonymizeIp ()", die een anonimisering van het IP-adres garandeert door verkorting en een directe persoonlijke referentie uitsluit. Als gevolg van de uitbreiding zal uw IP-adres vooraf door Google worden verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een Google Server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie-en marketingdoeleinden.
In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw Browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het gebruik van Cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de Cookie gegenereerde gegevens worden verzameld die verband houden met uw gebruik van de Website (incl. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door te klikken op de download en installeer de browserplug-in die beschikbaar is voor de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende Link naar een Opt-Out-set de Cookie die voorkomt dat de verzameling van gegevens door Google Analytics binnen deze Website in de toekomst (deze Opt-Out Cookie werkt alleen in deze Browser en alleen voor dit domein, verwijder uw Cookies in deze Browser u moet deze Link opnieuw klikken): <a onclick="alert ('Google Analytics disabled'); "href=" javascript: gaOptout () " > uitschakelen Google Analytics< / a & gt;
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
- Google Universal Analytics
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw Computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk naar een Server van Google in de VS gestuurd. overgeplaatst en daar opgeslagen.
Deze Website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie " _anonymizeIp ()", die een anonimisering van het IP-adres garandeert door verkorting en een directe persoonlijke referentie uitsluit. Als gevolg van de uitbreiding zal uw IP-adres vooraf door Google worden verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een Google Server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 liter. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie-en marketingdoeleinden.
In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw Browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het gebruik van Cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de Cookie gegenereerde gegevens worden verzameld die verband houden met uw gebruik van de Website (incl. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door te klikken op de download en installeer de browserplug-in die beschikbaar is voor de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende Link naar een Opt-Out-set de Cookie die voorkomt dat de verzameling van gegevens door Google Analytics binnen deze Website in de toekomst (deze Opt-Out Cookie werkt alleen in deze Browser en alleen voor dit domein, verwijder uw Cookies in deze Browser u moet deze Link opnieuw klikken): <a onclick="alert ('Google Analytics disabled'); "href=" javascript: gaOptout () " > uitschakelen Google Analytics< / a & gt;
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Deze Website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een Gebruikers-ID. Wanneer een pagina voor de eerste keer wordt geopend, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen, die over apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan één enkele gebruiker. De gebruiker ID bevat geen persoonsgegevens en verzendt zo ook niet om te Googelen.
Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruiker ID kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang van de toekomst. Om dit te doen, moet u Google Analytics uitschakelen op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere Browser of op uw mobiele apparaat.
U kunt dit uitschakelen door gebruik te maken van een browser plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). als alternatief voor de Browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klik op de volgende Link om een Opt-out Cookie in te stellen die zal voorkomen dat de collectie door Google Analytics binnen deze Website in de toekomst (deze Opt-out Cookie werkt alleen in deze Browser en alleen voor dit domein, verwijder uw Cookies in deze Browser, klik opnieuw op deze Link): & lt;a onclick="alert('Google Analytics is uitgeschakeld');"href =" javascript:gaOptout () " > Google Analytics & lt;/a & gt uitschakelen;
Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de& ref_topic=6010376
11.2 Hotjar (hotjar Ltd.)
Deze Website maakt gebruik van de Hotjar Web analytics service van Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. is een Europese vennootschap gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, niveau 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians stj 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).
Met deze Tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden gevolgd (zogenaamde Heatmaps). Bijvoorbeeld, het kan worden gezien hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers klikken hoe vaak. Bovendien is het ook mogelijk om rechtstreeks Feedback te krijgen van de gebruikers van de website met behulp van de tool. Op deze manier krijgen we waardevolle informatie om onze Websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Bovenstaande analyse wordt uitgevoerd gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie - en marketingdoeleinden en het interest-based design van onze Website in overeenstemming met Art.6 para. 1 liter. f GDPR.Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zodat we kunnen begrijpen welke knoppen je klikt, en hoe ver je scroll. Gebieden van de websites waar persoonsgegevens van U of derden worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar, en daarom op geen enkel moment traceerbaar zijn.
Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een "niet-Track header" te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende Website worden opgenomen. Dit is een instelling die alle gebruikelijke browsers in de huidige versies ondersteunt. Hiervoor stuurt uw Browser een verzoek aan Hotjar om de Tracking van de betreffende gebruiker te deactiveren. Mocht u onze website met verschillende browsers/computers gebruiken gebruik, U moet de "niet bijhouden kop" instellen voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk.
U kunt gedetailleerde instructies met informatie over uw Browser vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out
Voor meer informatie over Hotjar Ltd., en de Tool Hotjar, kunt u vinden onder: https://www.hotjar.com
Het Privacybeleid van de Hotjar Ltd. zie: https://www.hotjar.com/privacy

12) Herberekening/ Remarketing/ Aanbeveling Reclame
Facebook aangepast publiek over het Pixelproces
Facebook Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). In geval van uitdrukkelijke toestemming kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of geklikt. Deze methode wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek te evalueren en kan helpen om toekomstige advertentiemaatregelen te verbeteren. optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus ze geven ons GEEN conclusies over de identiteit van de gebruikers. Facebook Facebook Facebook gebruikt Facebook Analytics, een web analytics service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook Facebook maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Facebook Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Facebook"). https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken. U kunt Facebook en zijn partners gebruiken om advertenties op en buiten de Facebook inschakelen. Voor deze doeleinden kan ook een Cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats wanneer de uitdrukkelijke toestemming wordt verleend overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter. een GDPR.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel mag alleen worden aangegeven door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw voogd om toestemming.
Facebook Inc. het is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die de naleving garandeert van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.
Om het gebruik van Cookies op uw Computer te deactiveren, kunt u uw internetbrowser instellen zodat Cookies in de toekomst niet meer op uw Computer kunnen worden opgeslagen of Cookies die al zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd. Het deactiveren van alle Cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook het gebruik van Cookies door derden-aanbieders zoals Facebook op de volgende website van de digitale Reclame Alliantie uitschakelen: https://www.aboutads.info/choices/
Google AdWords Remarketing
Onze Website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, we adverteren hierbij deze Website in de Google search resultaten, evenals op Websites van derden. De provider is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Hiertoe plaatst Google een Cookie in de Browser van uw terminal-apparaat, waardoor interested Advertising automatisch mogelijk is door middel van een pseudonieme Cookie-ID en op basis van de pagina ' s die u bezoekt. verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang in de optimale marketing van onze Website in overeenstemming met Art.6 para. 1 liter. f GDPR.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google hebt afgesproken dat uw internet-en App browsergeschiedenis door Google zal worden gekoppeld aan uw Google-account en informatie van uw Google-account zal worden gebruikt om advertenties die u op het Web bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval ingelogd bent bij Google tijdens een bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te creëren voor maak en definieer cross-device Remarketing. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics data om doelgroepen te vormen.
U kunt de instelling van cookies voor ad-Voorkeuren permanent uitschakelen door het downloaden en installeren van de Browser Plug-in beschikbaar onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Als alternatief kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informeer over het instellen van Cookies en maak hiervoor instellingen. Ten slotte kunt u uw Browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van Cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van Cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Het niet accepteren van Cookies kan de functionaliteit van onze Website beperken is.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Meer informatie en de regels voor gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) gereedschap en diversen
13.1 Google Maps
Op onze Website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (Land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Het gebruik van deze service zal u onze locatie laten zien en het makkelijker voor u maken om er te komen.
Informatie over uw gebruik van onze Website (zoals uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar opgeslagen wanneer u toegang heeft tot de subpagina ' s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, zullen uw gegevens direct aan uw account worden toegewezen. Als u de opdracht met uw Als u geen profiel op Google wilt hebben, moet u zich aanmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. De inzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 liter.f GDPR gebaseerd op de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google Websites. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de Om deze gebruikersprofielen aan te maken, moet u contact opnemen met Google om ze uit te oefenen.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Als u niet instemt met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, is het ook mogelijk om de Google Maps web service volledig te deactiveren door de JavaScript applicatie in uw Browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
De voorwaarden van Google zijn hieronder te bekijken. https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps, zie https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
13.2 Google Web Lettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web lettertypen die door Google LLC worden geleverd voor het uniforme beeldscherm van lettertypen., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wanneer u toegang heeft tot een pagina, laadt uw Browser de vereiste Web Fonts in uw browser Cache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de Browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit geeft Google de kennis dat onze Website is geraadpleegd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 liter. f GDPR. Als uw Browser geen webbrowser ondersteunt, wordt er een standaard lettertype gemaakt door uw Browser. Computer gebruikt.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de US-European Data Protection Agreement "Privacy Shield", die garandeert dat het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt nageleefd.
Voor meer informatie over Google Web lettertypen, zie https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14) rechten van de betrokkene
14.1 de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkene (informatie en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren.:
- Recht van toegang uit hoofde van artikel 15 van het GDPR: in het bijzonder heeft u recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, Bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons van u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht op informatie, die krachtens artikel 46 GDPR waarborgen bij het doorsturen van uw gegevens in derde landen;
- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 GDPR: u heeft recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens betreffende U en/of voltooiing van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
- Recht op Wissen overeenkomstig artikel 17 van het GDPR: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien de vereisten van artikel 17, lid 1. 1 GDPR. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting om redenen van openbaar belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 GDPR: u heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen wegens onjuiste gegevensverwerking en in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, indien u uw gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen, na we hebben deze gegevens niet meer nodig nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan;
- Recht op informatie op grond van Art. 19 GDPR: als u hebben beweerd het recht op rectificatie, de uitwissing of de beperking van de verwerking van vis-à-vis de controller, de controller is verplicht om aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Jij bent het recht op informatie over deze ontvangers.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 GDPR: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar is;
- Het recht om de verleende toestemming in te trekken uit hoofde van artikel 7, lid 1. 3 GDPR: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met ingang van de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betrokken gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Door de toestemming te herroepen, is de wettigheid van de op de Toestemming voor verwerking die is uitgevoerd totdat de intrekking niet wordt beïnvloed;
- Het recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van het GDPR: indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, onverminderd enige andere administratieve of gerechtelijke procedure.
14.2 recht van bezwaar
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS ALLERBELANG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM DEZE VERWERKING MET INGANG VAN DE TOEKOMST TE VERWERPEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING IS ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WE OVERTUIGENDE LEGITIEME REDENEN KUNNEN AANTONEN VOOR DE VERWERKING DIE ZWAARDER WEEGT DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.
ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE U BETREFFEN MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

15) duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaarperiode (bv. commerciële en fiscale aanhoudingsperioden). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat zij niet langer nodig zijn voor de nakoming of de opening van het contract en/of dat er geen verder rechtmatig belang van onze kant bij de verdere opslag is.